Midhage katalog - Side 10Side 10
Instruktioner for vådklinger
Vælg den rette klinge
Rette skæredybde
For den bedste værktøjsøkonomi er det vigtigt at vælge
den rette klinge til det respektive materiale og maskine.
Skal man anvende samme klinge i forskellige materialer eller maskiner må man ofte acceptere et kompromis.
Rådfør jer gerne med os.
Ved savning i en bordsav indstilles skæredybden således
at klingen kun lige nøjagtig går igennem materialet.
Ved savning i asfalt undgå at save ned i den underliggende
grus, da dette leder til meget kraftig slitage på segment og
stamblad.
Hastighed
Del op i flere snit
Normalt er saven afpasset med rette hastighed. Kan omdrejningstallet justeres. gælder det generelt at et hårdere
materiale skal have lavere periferihastighed og et blødere
materiale en højere periferihastighed. Ved skæring i beton anbefales 40-50 m/sek. i periferihastighed, se diagrammet forneden.
Vælg den rette klingediameter i forhold til hvilken omdrejningshastighed maskinen har. Tænk på at en mindre diameter på klingen mindsker klingens periferihastighed. En
for lav periferihastighed øger slitagen på klingen. En for
høj periferihastighed øger risikoen for at klingen ”poleres”
(glasere).
Ved savning af tykke emner deles savningen op i flere snit.
I meget tykke materialer, f.eks. tykke vægge kan det betale
sig at anvende en tykkere klinge med en mindre diameter til
det første snit. Forsøg ikke at gå ned i et spor som er smallere end klingens bredde, da dette leder til en nedslidning
af segmentsiderne således klingen kiler sig fast.
Skulle klingen stoppe med at rotere, stop straks fremføringen og tag klingen op af sporet og kontroller at bolten til
flangen er ordentlig fastspændt.
Undgå vibrationer
Ved al savning, husk at sørge for at der ikke kan opstå
vibrationer mellem materiale og maskine. Vibrationer forkorter levetiden og kan skade klingen. Sav med et lige snit
og jævnt hastighed. Sørg for at klingen arbejder i lige linje
med snittet.
Monter klingen korrekt
Flangerne skal være pænt rengjorte før klingen monteres. Kontroller at klingen roterer frit. Monter klingen således omdrejningspilen passer overens med maskinens
rotation. Er pilmarkeringen forsvundet på en slidt klinge
kan man eventuelt bestemme rotationsretningen ved at
segmentet er mere afrundet på forkanten.
Vedligeholdelse af maskinen
For bedste saveresultat og værktøjsøkonomi bør maskinens stand regelmæssigt kontrolleres. Kontroller at maskinakslen er lige og uden huller, at flangerne er hele, at
kilerem er udspændt og at rullebordet på bordsaven løber
jævnt på hjulene.
Anvend tilstrækkelig med kølevand
Vådklinger skal have køling og kan derfor kun bruges i
maskiner med vandgennemstrømning. Vandet har desuden til formål at fjernet affaldsmaterialet i skæresporet.
Sørg for at mængden af vand er tilstrækkelig (se nedenfor for vejledning), samt at vandtilførslen sker på begge
sider af klingen. Utilstrækkelig vandtilførsel kan bl.a. forårsage øget slitage og at klingen ophedes med skævhed
og segmenttab som følge.
Håndter klingen varsomt
Behandl klingen så godt at den ikke udsættes for slag ved
savning og håndtering. Tør klingen af efter brug. Opbevar
klingen korrekt – den skal ikke udsættes for belastning i
centrum således den mister sin spænding og bliver skæv.
Opbevar klingen hængende eller vertikalt stående.
Omdrejningstal og mængde kølevand ved savning i beton (40-50 m/sek)
Omdr./
min
Diameter
7
10
14
18
22
26
30
35
40
45
50
Liter/
min
Profil Værktøj A/S - Nystedvej 23 - 7400 Herning - Tel: 96261400 - Fax: 96261401 - profil@p-v.dk - www.p-v.dk

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm