Midhage katalog - Side 57Side 57
DOSBOR OG INSTALLATIONSBOR
Tilbehør
Holdere med M16 gevind og centerbor
Betegnelse
Art.nr.
Centerbor til dosbor og holdere med SDS+ optag
80006
Centerbor til dosbor og holdere med sekskantet optag
80007
Centerbor, 200 mm langt, til installationsbor
10501933
Holdere med SDS+ optag, ekstra langt skaft
80006L
Instruktioner
Kontroller at der ikke forefindes armeringsjern i væggen, hvor hullet skal bores. Anvend en metalsøger. Boret
er beregnet til at køre tørt. Vær dog opmærksom på at boret ikke bliver overophedet. ( Ved tilførsel af kølevand
anvend altid ”jordforbindelse”.)
Boret arbejder bedst ved 1000-2000 omdr./minut. (jo større diameter desto højere hastighed).
Undgå slagfunktionen ved anvendelse af borhammere. Slagfunktionen kan kobles til for at øge skæreevnen,
men reducerer levetiden og øger risikoen for skader på boret.
Anvendelse af centerbor letter styringen af kerneboret. Bor først et lille hul med centerboret koblet tilstrækkeligt
dybt, for at centerboret kan styre dosboret. Monter derefter dosboret på centerboret. Efter boret er begyndt at
lave spor i materialet, tages centerboret væk fra holderen og hullet afsluttes.
For at bore et dybere hul eller komme igennem en tyk væg kan hulboringen ske i flere omgange. Efter man har
boret ”helt i bund” kan man brække kernen med et brækjern og fortsætte endnu en borelængde. (Anvend evt.
et skaft med ekstra længde.)
For at bore et dybere hul eller komme igennem en tyk væg kan hulboringen også ske ved boring fra begge
sider af muren. Bor da et styrehul hele vejen gennem væggen. På denne måde kan man også undgå udflosninger på bagsiden af væggen.
Bor med største forsigtighed. Tænk på at boret kan sætte sig fast og slå maskinen ud af hånden. Anvend aldrig
maskinen i låst tænd/sluk funktion.
Anvend altid beskyttelsesbriller og høreværn. Hulboringen udvikler meget støv. Anvend altid en støvsuger og
støvmaske for at opfange det meste af støvet.
Profil Værktøj A/S - Nystedvej 23 - 7400 Herning - Tel: 96261400 - Fax: 96261401 - profil@p-v.dk - www.p-v.dk

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm