Midhage katalog - Side 9Side 9
Anvendelsesinstruktioner for diamantklinger
Instruktioner for tørskæringsklinger
Sørg for at det er den rette klinge til materialet, der
skal skæres.
Typiske fejl
Klingen skærer ikke:
Ved valg af diamantværktøj gælder følgende principper:
Følg sikkerhedsinstruktionerne for maskinen og arbejdspladsen. Anvend altid maskinens afskærmning.
Kontroller at klingens centerhul er det rigtige. Anvend
flanger i den rette størrelse og kontroller at flangernes
kontaktflader er rene og lige store.
Monter klingen så den arbejder i pilens retning. Kontroller at klingen løber frit.
Skær i rette linjer. Forsøg ikke at skære i kurver. Vrid
ikke klingen i materialet.
Undgå stød mod materialet. Pres ikke klingen mod
materialet. Ved dybe snit – arbejd langsomt med maskinen frem og tilbage igennem materialet.
Undgå varmeskæring. Efter 10-20 sekunders skæring
i materialet bør en tørklinge køles ved at køre ”frit” i ca.
fem sekunder.
Kontroller regelmæssigt at klingen er fri for skader.
En klinger der har revner og/eller er meget slidt under
segmenterne (se illustration) bør kasseres.
Anvend beskyttelsesbriller, handsker, høreværn, og
beskyttende tøj. Ved tørskæring bør desuden ansigtsmaske anvendes.
1: Et hårdt materiale kræver et ”blødt” værktøj for at
kunne skære.
2: Et ”blødt” værktøj giver en bedre skæreevne, men
dårligere levetid.
Hvis klingen ikke skærer, kan det skyldes at den er
for hård til det materiale der skal skæres. En sløv
klinge kan ”slibes” ved at køre i et slibende materiale f.eks. blødt tegl o.l. eller en slibeklods (kan bestilles på varenummer 98200). Forsøg aldrig at tvinge
klingen igennem materialet. Da er der stor risiko for
at den bliver varm og at legeringen smelter (glaserer).
Klingen ryster:
Hvis klingens stamblad udsættes for høj varme kan det påvirke
klingens spændinger og blive
skæv. Undgå overophedning (se
instruktionerne).
Kontroller at maskinens drivaksel
ikke er skæv og at lejerne ikke er
slidt. Kontroller også at flangerne
er rene og lige store.
Revner i stambladet:
Unormal brug af klingen kan
forårsage revner i stambladet
og segmenterne (se billedet).
Undgå en for hård fremføring. Vælg eventuelt en blødere, mere letskærende klinge. Det er vigtigt at skære
i rette linjer, undgå at vride klingen i materialet og at
sikre at klingen køres lige i materialet. Ved anvendelse
i stationære maskiner o.l. undgå da at ingen vibrationer
kan opstå mellem maskinen og materiale og at fremføringen er lige.
Hvis klingen sættes i en forkert maskine, kører i forkert materiale eller gives i hænderne på en skødesløs
person kan klingen let beskadiges, men følges anvisningerne garanterer vi et værktøj som giver den bedste
værktøjsøkonomi og et godt resultat i lang tid.
Instruktioner for vådklinger – se bagsiden.
Profil Værktøj A/S - Nystedvej 23 - 7400 Herning - Tel: 96261400 - Fax: 96261401 - profil@p-v.dk - www.p-v.dk

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm